Fant en tvilsom karantenebolig: Men har ikke avdekket store avvik og brudd på smittevern

Harstad kommune har selv gjennomført tilsyn ved virksomheter lokalt, og har samarbeidet med Arbeidstilsynet, men har ikke avdekket store avvik.

Kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune. 

nyheter

- Harstad kommune har siden starten av januar hatt tilgang til det nasjonale innreiseregisteret. Vi har hatt direkte kontakt med mange av de som har hatt Harstad som destinasjon, skriver kommunikasjonssjef Øivind Arvola i en pressemelding fra Harstad kommune.


Finner ikke smittevei til covid-syk i Harstad: - Vi er spente på hva det har å si

Harstad kommune hadde de siste to smittetilfellene torsdag 28. januar. Fem dager senere er smitteveien til den ene personen fortsatt ukjent.


Bakgrunnen er regjeringens beslutning om innreiseregistrering og karantene. Harstad kommune sier de har fulgt opp alle innreiser hvor Harstad er oppgitt som destinasjon.

- Siden 2. januar har 414 personer ankommet, blant disse arbeidstakere tilhørende 53 virksomheter og bedrifter Harstad. Vi har hatt direkte kontakt med mange av som er kommet - både innreisende arbeidstakere og privatpersoner - om karanteneplikt og smittetesting der dette har vært aktuelt. Vi har også veiledet 30 bedrifter slik at de er sikre på at deres ansatte har egnet bopel å tilbringe karantenetiden i, sier Arvola.En tvilsom karantenebolig

Harstad kommune har også samarbeidet med Arbeidstilsynet om tilsyn med firma som har arbeidskraft som har ankommet Norge siden nyttår. Arbeidstilsynet har vært på fysisk besøk i tre virksomheter og utført to tilsyn via annen kontakt.

Harstad kommune har selv utført fysisk tilsyn i to virksomheter.

- Det er ikke avdekket store avvik eller vesentlige brudd på karanteneplikt eller smittevern. Ved ett av kommunens tilsyn ble det avdekket at karanteneboligen ikke oppfylte samtlige krav, og to personer ble flyttet til karantenehotell. Det bemerkes at selve karantenen ble overholdt, heter det fra kommunen.

Et godt samarbeid med bedriftene som bruker tilreisende arbeidskraft er svært viktig for å forebygge videre smitte i Harstad.