Meninger:

For dyr hjemmesykepleie?

Jeg vil rette en takk til Siv-Tone Furu som på en god måte synliggjør hjemmesykepleiens situasjon i kommunen vår.

Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Hun har også ei klargjørende fremstilling av arbeidsoppgavenes mangfold. Og det vil jeg måtte fortsette med, så lenge det er mulig. Det er for øvrig helt i tråd med de offisielle politiske myndigheters retningslinjer, også de kommunale.

Dermed får jeg opp en del undringer og spørsmål som jeg gjerne vil ha svar på. Når det snakkes om at tjenesten er dyrere enn i sammenlignbare kommuner – hva går sammenligningen ut på? Er det bare befolkningstallet?