Helse og omsorgsstillingen i Harstad: Fire søkere har trukket seg – forlenger søknadsfristen

Opprinnelig var det åtte søkere. Nå har fire trukket seg.

FORLENGER: Hugo Thode Hansen sier de forlenger søknadsfristen på ny kommunalsjef for helse og omsorg  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen opplyser at de har valgt å forlenge søknadsfristen på ny kommunalsjef til 21. februar. Da søknadsfristen gikk ut hadde åtte søkere meldt seg.

– Fire av søkerne har trukket seg etter at søknadsfristen gikk ut. Blant de gjenværende søkerne er det søkere som er aktuelle for stillingen, men vi mener at stillingen bør tiltrekke seg enda flere godt kvalifiserte søkere.