- Tilbudene vi får inn på politilokaler avgjør om vi flytter

Dette skriver kommunikasjonsdirektør Espen Strai hos Politiets Fellestjenester i en epost til Harstad Tidende.

  Foto: Arkiv - Tore Skadal

nyheter

Politiet har som kjent bedt om tilbud på alternative lokaler til dagens plassering av Harstad politistasjon, som er lokalisert i Øysteins gate 8. Bygningen er eid av selskapet Bjørnfjell AS.

– Behovet for nye lokaler til Harstad politistasjon skyldes at leieavtalen for de lokalene man er i nå utløper 31.12.2024. Ved utløp av en leieavtale skal det i henhold til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor avklares om det finnes ledige statlige lokaler, eller om behovet for lokaler skal dekkes gjennom leie i det private markedet.