Meninger:

Norge, utaforlandet

Statsminister Erna Solberg og hennes håndplukkede ekspertutvalg for samferdsel, har for lenge siden deklarert at jernbane er et gammeldags og - klart nok - et lite brukbart transportmiddel. Her er hva EU mente om det samme da de vedtok 2021 som jernbanens år, den 17. desember 2020:

Cargo station on the railroad in Vilnius, Lithuania 

nyheter

«Det er all mulig grunn til å velge toget, og med årets tematikk ønsker vi å sette søkelyset på denne sikre, pålitelige, miljøvennlige og innovative transportmåten. Uten å gi togene en sterkere rolle, kan vi ikke nå klimamålene. Og la oss ikke glemme: Togene har vært avgjørende for å få nødvendig gods fram til oss gjennom Covid-19-krisen». (Min overs.)

Undertegnet av: Andreas Scheuer, tysk føderal minister for transport og digital infrastruktur, president i Council of the EU/Rådet for den Europeiske Union.

Vi vet også at Norge har vært involvert i opplegget fram mot dette, gjennom at vi på linje med EU-landene fra 2016 har monitorert jernbanetrafikken, og rapportert til EU.

Regjeringen og Arbeiderpartiet har malt seg inn i et hjørne. De ønsker helt klart ingen stambane i nord, noe handteringen av saken gjennom sytti år forteller. Når ulønnsomhet som eneste motargument blir umulig å opprettholde, fordi måtene dette ’bevises’ på er alt for lett gjennomskuelige, må diskusjonen låses, eller standpunktene tåkelegges. AP prøver riktignok å gi et inntrykk av at de kanskje ønsker en jernbane en gang i en udefinert framtid. Men deres og Høyre/Krf/Venstres treneringsopplegg er vanskelig å skille fra hverandre.

Om hvordan «bevis» for ulønnsomhet framskaffes, kan vises til den omfattende utredningen for 1992, hvor Norges da største konsulentfirma, NSB og andre havnet på et godt samfunnsøkonomisk resultat for Nord-Norgebanen. Regjeringen grep inn, satte inn to andre firma i en ekstrautredning og forandret resultatet til ’ubrukelig’. I utredningen for 2019 ble det gjort flere valg som drev byggeprisen unødvendig opp, noe som framgår av usikkerhetsanalysen. Analysen peker også på at utredningen ikke angir om gods- eller passasjertrafikk skal prioriteres! Pussig, når banens hovedberettigelse ligger i godstransport.

Den norske regjeringen og dens ekspertgruppe er vel snart de eneste i hele den vide verden som flagger troen på at jernbane er gammeldags og ubrukbart. Øvrige stater, demokratiske så vel som diktaturer, (og som i det hele tatt befatter seg med samferdsel), planlegger og bygger jernbaner på harde livet, fra Borneos jungel til Marokkos ørkenstrekninger og Russlands stepper og taiga. (For ikke å nevne hva Kina driver med)!

Vi har nemlig en klimakrise på gang som blir mye verre enn COVID-19, noe flere og flere ser, også Putin, selv om salget av olje- og gass hos ham trumfer alt, som i andre land vi kjenner.

USAs nye president, Joe Biden, kalles også Amtrak-Joe pga sin entusiasme for det føderaldrevne jernbaneselskapet Amtrak. Ref: Tidsskriftet For Jernbane nr 4/2020. Demokratene sier at selskapet skal utvides og fornyes, gitt at de får flertall for finansieringen.

At våre motstandsparti mot jernbane i nord, som ellers støtter EU og USA så sterkt, i denne saken er så totalt på kant med trenden i disse landene, er ytterligere en av gåtene i saken.

Det blir mer og mer klart at vår siste sjanse her nord er å signalisere med stemmeseddelen til høsten. Selv om man har stemt av gammel vane i ørten år, så husk at det bare er vi velgere som kan gi styringssignal. Gjør vi ikke det, gjør de gamle partiene som de vil, og dr.... i oss som har stemt på dem.

Svaret fra toppen vil nok på sikt være at vår representasjon i Stortinget foreslås sterkt redusert. Dette er uansett trolig hovedtanken bak tvangsalliansen Troms/Finnmark, så vi har lite å tape.

I alle fall: Skal ikke de som jobber for et fraflyttet Nord-Norge få det som de ønsker, må vi fortsette å fremme vårt syn. En slik fjerning av bosetning i nord vil også ramme resten av Norge hardt, noe vi - i meningsmålingene til Nordlys - har sett god forståelse for i resten av Norge, (60 prosent). Vi ser nå det vi i mange år har sagt vil komme. Regjeringens klimamelding peker på utviklingen videre, bl a at å bo og leve i nord skal bli enda dyrere. Men dette er bare begynnelsen.

Nord-Norgebanen/Stambanen gjennom Nord-Norge er derfor mer enn noen gang Norges viktigste samferdselsprosjekt. Støtt det på alle fornuftige og lovlige måter!

Gå inn for å støtte de partiene som har forstått at stambanen i nord, inn i klimakrisa i framtida, vil bety liv eller død for Nord-Norge, og bli et stort aktivum for resten av landet.

En bane fra Fauske til Kirkenes, for ca 250 mrd kroner, tatt fra oljefondets vel 11000 mrd, vil i tillegg rette opp en hundre år gammel skjevhet og ubegripelighet, og gi oss et bedre Norge som belønning. Det vil også mangedoble verdien av de 250 milliardene for Norges framtidige pensjonister, mens volatile aksjer og obligasjoner virvler bort som høstløv i kommende økonomiske kriser.