Har søkt på nytt om å få rive Gammelbrygga

Brygga utbygging har søkt om dispensasjon for å rive Gammelbrygga.

TAPT: Gammelbrygga er sannsynligvis snart historie, nå må det berges det som berges kan i indre havn, skriver innsender. Arkivfoto 

nyheter

Søknaden har vært ute på høring, og det er kommet merknader fra naboer og Harstad bys venner. De som gjenstår er sektormyndighetene og Kommunen har nylig sendt brev til dem. De har frist til 10. februar.

Enhetsleder Jan Inge Lakså i Harstad kommune sier til Harstad Tidende at så snart fristen er ute setter de seg ned og behandler nabovarsler og eventuelle innsigelser fra sektormyndighetene.