Forebyggende seksjon i politiet skal bestå: – Nedlegging aldri tema

Politistasjonssjef i Harstad, Frank Sletten, registrerer at det har vært uttrykt bekymring for at seksjon for forebyggende og etterretning skulle bli lagt ned.

BESTÅR: Stasjonssjef ved Harstad politistasjon, Frank Magne Sletten, forteller at det aldri var fare for at forebyggende seksjon ville bli nedlagt.  Foto: Odd Leif Andreassen (arkiv)

nyheter

Internt har ansatte ved politihuset i Harstad uttrykt bekymring for at deres kapasitet ville bli brukt til andre gjøremål ved å bli organisert under andre seksjoner.

– Jeg registrerer også at lokalpolitikere, ungdomsrådet og befolkningen gjennom engasjement i media og ikke minst gjennom å uttrykke seg i sosiale medier er opptatt av temaet. Jeg opplever det som positivt at mange uttrykker interesse for denne viktige delen av vår tjeneste, sier Sletten.