Disse søker ekstraordinær støtte fra næringsfondet

Bedriftsetablering, bygging av aktivitetshall og splitter nytt kjøkkenutstyr. Dette er prosjektene tre foretak i Gullesfjord gjerne vil ha støtte fra næringsfondet for å realisere.

PROSJEKT Erik Pontini og Bømark Gård er en av flere foretak i Gullesfjord som søker støtte fra kommunens næringsfond.  Foto: Arkiv - Håkon Wikan

nyheter

Kvæfjord kommune fikk 1,7 millioner kroner i ekstraordinært påfyll av fondet i sammenheng med korona. Søknadene behandles i formannskapets møte 1. februar.

Blant søkerne er selskapet Pontini AS (Bømark Gård) i Gullesfjord. De har søkt om 350.000 kroner til bygging av aktivitetshall. Totalrammen for prosjektet er 1,55 millioner kroner. Kommunedirektøren ber formannskapet gi positivt tilsagn på støtte inntil 210.000 kroner. Selskapets eiere er Erik Pontini og Thomas Røvik Steiro. I 2018 kjøpte de et gårdsbruk på Bømark i Gullesfjord med nærhet til sjø og fjell. De mener gården gir unike muligheter forretningsutvikling. Målet vårt har hele tiden vært å etablere en drift der de begge kan være ansatt, i tillegg til flere stillinger etter behov.