Ikke bekymret for smittespredning

Ordfører Kari-Anne Opsal er ikke bekymret for at smitteutbruddet blant soldatene på Åsegarden skal spre seg til sivilbefolkningen.

Fornuftig å avlyse: Ordfører Kari-Anne Opsal.  Foto: Gisken Amanda Eriksen

nyheter

Forsvaret forsikret på forhånd at leiren skal være hermetisk lukket i den tiden de vel 500 soldatene oppholder seg der, Ingen soldater slipper ut og ingen uvedkommende kommer inn. Det forholder ordføreren seg til.

– Før de allierte soldatene ankom Åsegarden og Harstad, satt Forsvaret og smittevernledelsen i kommunen i lange drøftelser om hvordan smitteverntiltakene skulle håndteres. Våre folk var og er fornøyd med tiltakene. Nå må vi få en plan på hvordan avviklingen av oppholdet i leiren skal skje, sier ordføreren.