Meninger:

Sosialhjelp og barnetrygd - hva har Rødt oppnådd?

Representanter for partiet Rødt har ved flere anledninger det siste året kritisert SV. De misliker åpenbart at SV har framgang og at SV deltar i et posisjonssamarbeid. 

  Foto: Frank Roksøy

nyheter

Et slikt posisjonssamarbeid betyr at man har større mulighet til å påvirke politiske avgjørelser, men at man også må finne seg i å representere avgjørelser som man kanskje ikke er enig i. Flertallet bestemmer uansett. Verken Rødt eller SV kan oppnå politiske resultat alene.

I politikken er det alltid enklest å være alene og i opposisjon - helt uten ansvar for hva som faktisk skjer. I opposisjon, slik Rødt er, og som SV tidligere har vært, kan man stille kritiske spørsmål og foreslå hva som helst - med full garanti for at det aldri blir vedtatt. Det blir bare markeringer av uenighet. Det hjelper ikke så mange.

Vi i SV mener at det er viktig å prøve samarbeid for å få mest mulig av egen politikk gjennomført. Så langt er vi godt fornøyde med resultatene etter samarbeid i Harstad. Vårt fokus er nå, som før, de som mest av alle trenger bistand og oppfølging på ulike måter. Det er korrekt at vi ikke har oppnådd å få tilslutning til å gi sosialhjelp uten fradrag for barnetrygd. Vi vil øke hjelpen til de som har minst.

Rødt og SV mener fortsatt akkurat det samme om sosialhjelp, men ingen av oss har klart å få flertall for ei ordning der sosialhjelp og barnetrygd tildeles uavhengig av hverandre. Det er fullt mulig for SV - akkurat som for Rødt, å lage egne uttalelser om dette, men sannheten er jo at dersom vi ikke får de andre, litt større partiene med oss på dette - ja, så blir det bare markeringer uten resultat.

Vi i SV kommer til å fortsette å kjempe for bedre økonomi for de som har minst, men vi gjør det først og fremst internt i posisjonsgruppa sånn at vi har mulighet for å få andre partier med oss sånn at det blir et positivt resultat. Så får heller Rødt fortsette med sine angrep og markeringer - helt alene - og uten noe som helst positivt resultat. Så langt har ikke Rødt sin alenegang hjulpet noen i kommunen vår.