Kriseledelsen med nye tiltak fra onsdag: Vil anmelde smittevernslurv fra bedrifter

Kriseledelsen i Ibestad kommune advarer mandag mot reiser til kommuner med utbrudd av mutert virus. De vil også følge bedriftene tett opp på smittevern og testing. – Vi vil anmelde brudd på retningslinjene, heter det etter møtet mandag.

Kriseledelsen på Ibestad med ordfører Dag Sigurd Brustind sier de vil ha tett oppfølging av bedrifter og retningslinjer. Arkivfoto  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Kriseledelsen har avholdt møte mandag 25. januar.

- Nye tiltak er besluttet på bakgrunn av nasjonale tiltak og føringer, samt regional og lokal covid-19 situasjon, varsler de.


Ingen nye smittede i Ibestad

Ingen av de rundt 15 personene som testet seg mandag og tirsdag i Ibestad, har hittil testet positivt for covid-19.


Disse tiltakene er gjeldende fra onsdag 27. januar, til og med 2. februar:

Eldreomsorgen: Det åpnes for besøk inntil tre ganger per uke. Det må være de samme 1-2 pårørende som besøker. Munnbind i pasientnær kontakt videreføres og pårørende bruker munnbind ved besøk.

Barnehager: Gul beredskap videreføres. Barnehagen er stengt for besøk.

Skoler: Gul beredskap videreføres. Skolen er stengt for besøk.


Nye tiltak i dag:

Gul beredskap på skolene i Ibestad

Ibestad kommune har nye tiltak fra og med onsdag.


Offentlige arrangementer: Nasjonale retningslinjer følges.

Kulturhuset: Holdes stengt. Skolen kan benytte Kulturhus når rektor finner det forsvarlig.

Bibliotek: Holdes åpent. Forsterkede smitteverntiltak gjennomføres. Antallsbegrensning innføres.

Idrettshaller: Holdes åpne for aldersgruppen barn/unge opptil 20 år med trenere. Hallbetjent benyttes og forsterkede smitteverntiltak iverksettes.

Svømmehaller: Holdes åpne for aldersgruppen barn/unge opptil 20 år. Hallbetjent benyttes og forsterkede smitteverntiltak iverksettes. En voksen pårørende kan delta sammen med de aller yngste barna. Antallsbegrensning innføres.

Treningssentre: Holdes stengt.

Munnbind: Det anbefales bruk av munnbind på alle butikker, offentlig kommunikasjon (buss, taxi og ferge) og områder der avstandskrav ikke kan overholdes.

- Fylkeskommunen har bekreftet at de som benytter Tromsbillett (app) på fergen ikke må forevise billett i salongen. Dette innebærer at passasjerer kan løse billett i appen og bli sittende i bilen under overfarten, forklarer kommunen i pressemeldingen.

Butikker: Antallsbegrensning opprettholdes i alle butikker slik at avstandskrav kan overholdes. Maksimum 15 kunder på Joker og fem kunder på alle andre butikker.

Offentlige møtelokaler: Vil ikke være åpne for utlån. Strengt nødvendige politiske møter kan gjennomføres.

Reiser: Vi anbefaler å unngå reiser til de kommuner som er berørt av pågående utbrudd med mutert virus.

Bedrifter: Skal påse at alle arbeidere som krysser grensene følger nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer. Herunder at innreisen er registrert, at arbeiderne er testet, bor forskriftsmessig og at de retestes før karantenetidens utløp. Kommunen følger dette opp ovenfor bedriftene, og vil anmelde brudd på retningslinjene.