Får 700.000 kroner for å gjøre Harstad til konferanseby

Kunnskapsparken (KUPA) akter å bidra til å få Harstad på kartet som konferanseby i landsdelen.

konferanseby: Lokal arrangørkompetanse og opplevelsesprodusenter skal gå sammen om å fremme Harstad som foretrukket kurs- og konferansealternativ i nord. Til dette arbeidet tilrår kommunedirektør Hugo Thode Hansen å innvilge søknaden om 700.000 kroner. Her fra en tidligere Harstadkonferanse i Nordic Hall. Arkivfoto: Frank R. Roksøy 

nyheter

Til tirsdagens møte i utvalg for plan og næring innstiller kommunedirektør Hugo Thode Hansen på at KUPA innvilges 700.000 kroner til prosjektet "Harstad som attraktiv konferanseby".

Som prosjektleder har KUPA hentet inn Vidar Haukebøe, tidligere Equinor-ansatt med blant annet erfaring som industrikoordinator med ansvar for Leverandørindustriens Nordområdekonferanse samt en rekke år i arrangementskomiteen for PETRO- konferansen i Harstad.