Meninger:

Svar til Astrid Løkholm-Båtnes og SV

I flere år har SV og Rødt tatt opp kommunens praksis med å trekke fra barnetrygda ved utbetaling av sosialhjelp. Ja, det var faktisk SV som først gjorde allmennheten oppmerksom på denne urettferdigheten.

Rødts Jørn Hofsø Hjellnes engasjerer seg om barnetrygd. 

nyheter

Hver vår gang, og i samarbeid, har vi hatt interpellasjoner, spørsmål og forslag til vedtak i kommunestyret, uten å nå fram.

Argumentene har, som Løkholm-Båtnes påpeker, vært at det er så komplisert, at man ikke vet hva det koster, at fast inntekt må være et bedre alternativ. Kommunestyrets flertall ville ikke engang be administrasjonen undersøke hva det vil koste å gjøre om på denne uverdige behandlingen av fattige familier i kommunen vår. Dette til tross for at tallene enkelt lar seg framskaffe.

Det var flere enn Rødt som håpet at det ville snu da SV kom i posisjon i kommunestyret etter forrige valg. De gikk tross alt til valg på å trekke barnetrygden ut av inntektsberegningen for sosialhjelp.

Rødt gikk liketil sammen med SV om å fremme saken på nytt gjennom utvalg for helse og omsorg like før jul. I utvalg for oppvekst og kultur, derimot, ønsket ikke SV å støtte sitt eget forslag. Argumentene mot var de samme som har kommet før, når SV selv har tatt opp saken. Og på nytt ble forslaget avvist av kommunestyrets flertall, nå inkludert SV. Til tross for at det denne gangen var regnet ut hva den nye praksisen vil koste; 900 000 kroner årlig.

Det forundrer oss at SV ikke krevde å bli hørt i denne saken da de gikk inn i posisjon. Noe må tydeligvis ha vært viktigere enn kampen for fattige barnefamilier. Men det er godt å se at det fortsatt er noen i SV som vil kjempe i tråd med valgløftet de ga innbyggerne i 2019.