Bygde carport ulovlig. - Det er bare å beklage, sier eier

Et tips til Harstad kommune avdekket at carporten til Sæteråsen Maskin i Hagan ikke er godkjent.

Sæteråsen Maskin har bygd en carport i tilknytning til sitt næringsbygg på Hagan uten å søke kommunen om godkjennelse.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Kommunen har sendt brev til maskinentreprenøren med beskjed om at carporten på eiendommen Vågstranda 2a er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.


Jan har historisk store utbyggingsplaner på nordsia

Jan Ivar Dybvik skal bygge 80 leiligheter og flere butikker i Bergsvågen.


I brevet fra kommunen står det at tilbygget i sin helhet er plassert utenfor regulert byggegrense og derfor kreves det søknad om dispensasjon. Hvis ikke bedriften omsøker innen gitte frister kan kommunen starte ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.