Opphever besøksforbud ved syke- og aldershjem

To besøk per uke er gjeninnført.

DELVIS ÅPENT: Ved institusjonene i Tjeldsund, som her ved Skånland sykehjem, kan beboere igjen få besøk to ganger i uka.  Foto: Arkiv

nyheter

Det midlertidige besøksforbudet på sykehjem og aldershjem i Tjeldsund kommune er opphevet.

Beslutningen ble tatt i et møte i beredskapsgruppa i Tjeldsund kommune onsdag.