Merforbruk i helse og omsorg skal ned:

Kan bli kraftige kutt i helse og omsorg - 50 årsverk kan forsvinne

Det ligger an til kraftige nedskjæringer i helse og omsorgssektoren i Harstad. Rundt 50 årsverk kan forsvinne.

REDUKSJONER: For å få balanse i budsjettet må det kuttes i antall stillinger. Det vil føre til at flere hjelpetrengende får redusert tjenesten.  Foto: CHRISTER REMEN (arkiv)

nyheter

Sektoren har over år hatt et betydelig overforbruk. I 2019 var merforbruket på 39 millioner. Kommunestyret ved i juni i fjor å gi sektoren 2,5 år til å komme i balanse. Prosjekt «Drift i balanse» ble iverksatt i fjor, men er forsinket på grunn av koronapandemien.

Merforbruket for 2020 kan derfor bli like høyt som i 2019, rundt 40 millioner, antyder kommunedirektør Hugo Thode Hansen.