Hastverk er lastverk og kjøper man billig, så kjøper man dyrt!

I NRK Troms sin nyhetssending den 13. januar samt i Harstad Tidende den 15. hører vi om en fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde med hastverk som er utålmodig med å komme i gang med byggingen av skolen. Fylkesråden ser ingen grunn til å vente på en avklaring om hvordan en eventuell ny idrettshall skal finansieres i samspill med Harstad kommune.

Verken elever eller ansatte – eller de forskjellige idrettene som er med i hallplanene – har det travelt med ny videregående skole i området på grøntarealet ved Equinorbygget, ifølge dette innlegget.  Foto: Knut Godø/ Harstad Tidende

Vi i skolen har tid til å vente på at denne prosessen om ikke annet kan gjøres på en ryddig og transparent måte.

nyheter

Det er betimelig å stille seg spørsmål ved hva det nå er som plutselig haster så veldig og er av så kritisk karakter at man ikke har behov for en best mulig prosess for brukerne av området?


Fylkesråd for utdanning om ny videregående skole:

–Vi ønsker ikke utsettelse

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rhode, håper på oppstart av etableringen av den nye videregående skolen blir i løpet av 2021.Fylkesråden oppfordres på det sterkeste til å ta den tiden som trengs for å få dette på plass på en skikkelig måte. Verken elever eller ansatte – eller de forskjellige idrettene som er med i hallplanene – har det travelt. Skolene står som før på både skolested Stangnes og Heggen. Her har både ansatte og elever nærhet til naturen og fungerende haller for kroppsøving. Det er ingen opplevd hast med å skynde seg over til en trangbodd tomt med minimale utearealer og røde målinger på luftkvalitet og svevestøv hundre meter unna.

Skolebygget som fylkesråden iler til for å realisere, med eller uten et større bilde på hallbehovet til kommunen, er så langt oppe i syv etasjer. Harstad kommunes rådgivere fraråder å bygge på i høyden, det er vi som jobber i skolen helt enige i. Vi i skolen har tid til å vente på at denne prosessen om ikke annet kan gjøres på en ryddig og transparent måte.


Meninger:

Hvorfor hastverk, hvorfor kan en ikke vente lenger?

Hvorfor hastverk, hvorfor kan en ikke vente lenger? Fylkespolitikerne vedtok i budsjettmøtet i desember å utsette skolen et år. Det er altså ikke fylkespolitikerne som presser fylkesrådet.Elever og ansatte har behov for en skole som er lang nok, bred nok, høy nok, bærekraftig og miljøvennlig nok – pandemivennlig – og med plass til alle fags særbehov. Dette har Stangnes og Heggen i de eksisterende skolebyggene. Et fremtidig bygg må være best mulig med tanke på fremtidens skole, da er hastverk lastverk. Fremtidens elever, ansatte og andre brukere av byggene fortjener den beste løsningen, ikke den hastigste løsningen. Argumentasjonen om at vi har lite penger og dårlig tid er ikke fremtidsrettet når det planlegges femti år frem i tid.

Fylkesråd, slapp av – bruk tiden til å gjøre kloke, fremtidsrettede valg som er bærekraftige og hensiktsmessige. Dersom det allikevel viser seg at tomtevalget og plasseringen av skolen ikke er den beste løsningen – ja så er det ingen skam å snu!