Ei fastlegeordning i krise skapte «Helseboka»: To millioner bruker nå Harstad-legenes oppfinnelse

Det kan virke som det er pandemien som er hovedgrunnen for å ta i bruk appen «Helseboka», men det er nok ikke hele årsaken, ifølge gründerne bak "Helseboka".

Gründere: Her er en av gründerne Marius Christensen akkurat ferdig med en av nettmøtene, denne gang med Øygarden kommune.  Foto: Bengt Simonsen

nyheter

- Det er riktig, for vi etablerte Helseapps som firma allerede i 2014 for å lage en elektronisk plattform for helsevesenet, sier daglig leder og tidligere fastlege, Marius Christensen.

Sammen med lege Anders Stormo startet han arbeidet for å lage et system, som kan gjøre det enklere å få det administrative arbeidet gjort på en enklere måte.