Krever opp mot 1,6 millioner kroner etter trafikkulykke

En kvinne fra Sør-Troms har saksøkt Codan forsikring for å få erstatning for delvis arbeidsuførhet som følge av en ulykke i 2014.

ERSTATNING? Trondenes tingrett må ta stilling til om en kvinne fra Sør-Troms har krav på millionerstatning etter en trafikkulykke noen år tilbake.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Hun skal etter eget utsagn ha hatt en sterk helse da ulykken skjedde, uten problemer med å stå i fysisk krevende jobber. Skaden som oppsto var betydelig. Etter rekonvalesensperioden og diverse kirurgiske inngrep hevder hun at hun bare kan utføre de enkleste arbeidsoppgaver. Nå har hun saksøkt Codan med et krav om utbetaling etter rettens skjønn, begrenset oppad til 1,6 millioner kroner. Hun ber dessuten Trondenes tingrett pålegge Codan å dekke hennes sakskostnader.


Nabokrangel havnet i domstolen:

Truet med å rive støttemur, ble stanset av tingretten

En huseier i Harstad mener en mur eid av naboen er satt opp på huseierens eiendom, og ga beskjed til naboen at hvis den ikke ble fjernet innen 15. desember, ville den uansett bli revet.


Forsikringsselskapets advokat mener tvert imot at plagene til kvinnen ikke står i faktisk årsakssammenheng med hendelsen hun opplevde i trafikkuhellet. De kjøper heller ikke at hennes arbeidsmessige begrensninger kan settes i sammenheng med hendelsen.