Leder:

I motsetning til sine danske kolleger ser regjeringen behov for en lovhjemmel for å nekte folk å bevege seg utendørs

Forslaget om å kunne innføre portforbud i kampen mot korona har hittil møtt lite entusiasme, enn si forståelse.

Prinsippet om at restriksjoner skal stå i et rimelig forhold til problemet de skal løse, er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

nyheter

Justisminister Monica Mæland (H) argumenterer med at smitten på kort tid kan komme ut av kontroll. Man skal jo ikke lenger enn til Danmark for å finne et ferskt eksempel. En slik situasjon krever at det handles raskt, ellers kan helsevesenet bryte sammen. Men i motsetning til sine danske kolleger ser altså regjeringen behov for en lovhjemmel for å nekte folk å bevege seg utendørs. Et portforbud skal etter forslaget kunne gjelde i 21 dager med mulighet til 14 dagers forlengelse.

Mæland presiserer at verktøyet skal forbeholdes en eventuell ekstrem situasjon. Det må jo være selvsagt for et så inngripende tiltak. Men man trenger ikke hengi seg til urimelige tolkninger av forslaget for å se de prinsipielle motforestillingene. En av svakhetene i det regjeringen har sendt ut på høring, er mangelen på en kost/nyttevurdering. Slik tilfellet også var ved nedstengningen av skoler og barnehager i fjor vår, er det ikke foretatt noen beregning av økonomiske og menneskelige kostnader ved et portforbud. Og Folkehelseinstituttet ser ingen smittevernmessig merverdi i et slikt forbud når alle andre tiltak er oppbrukt.

Prinsippet om at restriksjoner skal stå i et rimelig forhold til problemet de skal løse, er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Fullmaktsbestemmelsen ville i det minste trenge langt mer detaljerte holdepunkter for hvor og når en situasjon skal anses «ekstrem» nok. Med lærdom fra noen av fjorårets tiltak trekkes Stortinget inn både før og under et portforbud, med mulighet for å oppheve det hele. Men selv med demokratisk kontroll og en eventuell utbrodering av lovforskriften, krysser regjeringen her en grense.

Det gjelder grensen rundt noe så vesentlig som menneskerettigheter, en grense som må voktes mot utvisking. Det går et skille mellom hvilke europeiske land som har, og ikke har, portforbud som et koronatiltak. Som en gruppe professorer påpeker i Aftenposten torsdag, preges de sistnevnte landene av tillit mellom myndighetene og folket. Norges Lover gir allerede en hjemmel for portforbud ved hendelser av typen terrorangrep og store naturkatastrofer. Det får klare seg.