Solgte for lite – ble sagt opp

En harstadmann som arbeider som selger i en av byens butikker har stevnet arbeidsgiveren for retten, etter at han ble oppsagt i fjor. Han mener oppsigelsen var usaklig.

RETTSAK 18. januar blir det domstolbehandling av en oppsigelse arbeidstakeren mente var usaklig.  Foto: Patrick Daxenbichler/Colourbox

nyheter

Mannen står fremdeles i sin stilling, mens partene avventer domstolsbehandling av saken. Den er berammet i Trondenes tingrett 18. januar. Da det oppsto behov for nedskjæringer i fjor sommer valgte arbeidsgiver å peke på saksøker. Det ble gjennomført drøftingsmøte, og han ble senere formelt oppsagt.

Selgeren mener at arbeidsgivers begrunnelser om at han for dårlig på kunderelasjoner, og ikke er "egnet" er beviselig feil. Det hevdes at sekkebegrepet "egnethet" først og fremst er et renspikket subjektivt begrep, som knapt kan dokumenteres. Samt at det fantes andre arbeidsoppgaver/stillinger i bedriften han kunne ha fått i stede.