Hva vet søringene om nordområdene?

Like før jul fikk Nordområdesenteret (NOS) ved Handelshøgskolen Nord universitet inn tre nye prosjekt. Ett av disse skal kartlegge hva søringene vet om oss.  

FORNØYD Professor Frode Mellemvik  Foto: Trine Jonassen/High North News

nyheter

De andre to er "kinas interesser for nordområdene" og "Business Index North – scenarier for utviklingen i Nord Norge". Totalt er senteret tilført 14,5 millioner kroner, blir det opplyst i en pressemelding.

– Disse tre prosjektene er helt ulike, og rammer på mange måter inn utfordringene vi har i Nord Norge, sier professor Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret.

Gjennom Norges forskningsråd fikk senteret 9 millioner til forskning knyttet til Kinas interesser i nordområdene. NOS skal sammen med partnere studere Kinas interesse for og aktivitet knyttet til nordområdene.

Omtrent samtidig fikk senteret nærmere 5 millioner fra Arktisk 2030 Regionalt for å videreutvikle analyseverktøyet «Business Index North» slik at dette også kan bli et viktig kunnskapsgrunnlag og verktøy for strategiske samhandlingsprosesser i Nord Norge.

Fra Arktisk 2030 Regionalt fikk NOS også et forprosjekt hvor vi skal kartlegge hva unge på 20-40 år som er bosatt fra Trøndelag og sørover, har av kunnskap om utdannings- og jobbmulighetene i Nord Norge.

– Den største utfordringen i Nord Norge er at vi har for lite folk, sier Mellemvik.

– Befolkningsmangelen reduserer verdiskapingen som kan gjøres i Nord Norge og som hele landet er avhengig av. Derfor er det nødvendig å kartlegge hva de sørpå vet om arbeids- og utdanningsmulighetene i Nord-Norge slik at vi kan utvikle de rette virkemidler for å gjøre det enda mer attraktivt for unge både sørfra og fra utlandet å se seg ei fremtid i Nord Norge.