Evenes en av 19 smittefrie kommuner - ordførerskryt til næringslivet: - Det er stor gjennomtrekk her

Ordfører Terje Bartholsen berømmer lokalt næringsliv for smittevern-innsatsen i kommunen, som har stort gjennomtrekk av folk.

Stor gjennomtrekk av folk på bensinstasjonen, flyplassen og flystasjonen i Evenes, men tross dette, har de klart å holde seg på lista over smittefrie kommuner i Norge.  Foto: Tone Anita Karlsen

nyheter

Tre er i karantene i Evenes kommune per onsdag morgen, men så langt er det fortsatt ingen smitte blant fast bosatte i kommunen.

- Vi har fortsatt null i protokollen, selv om vi har hatt tilreisende entreprenører som har vært smittet i forbindelse med arbeid på flystasjon, opplyser Bartholsen.