Arbeidsledig og vil gjerne fullføre videregående? Fylket har et tilbud til deg

Troms og Finnmark fylkeskommune ruller nå ut et opplegg som skal gi ledige og permitterte i regionen muligheten til gratis å fullføre videregående opplæring, skriver de på sin hjemmeside.

  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

- Mange av oss har såkalte hengefag eller fag vi har strøket i og aldri tatt opp igjen. Nå får de som ønsker det muligheten til å gjøre ferdig sitt vitnemål, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

- Pandemien vi står i skaper store utfordringer for den enkelte. Spesielt i utsatte bransjer er permitteringer og oppsigelser nå resultatet. Da er det viktig at fylkeskommunen raskt hiver seg rundt og ser hvor vi kan bidra. Vi igangsetter nå kurs for de som mangler ett eller flere av fellesfagene, sier fylkesråd Rohde.


Solgte for lite – ble sagt opp

En harstadmann som arbeider som selger i en av byens butikker har stevnet arbeidsgiveren for retten, etter at han ble oppsagt i fjor. Han mener oppsigelsen var usaklig.


Tilbudet gjelder alle som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, er ledige eller permitterte, og mangler ett eller flere fellesfag for å kunne fullføre videregående med vitnemål eller fagbrev. Kursene gis over internett via nettskolen. Kursene er gratis og nettbasert. Tilbudet gjelder for dem som mangler et eller flere av fellesfagene norsk, engelsk, matematikk (1P/2P), naturfag, samfunnsfag og historie

Oppstart for tilbudet er uke 5 og kurset går over 10 uker fram mot privatisteksamen som starter april/mai 2021. Søknadsskjema finner man her. Søknadsfrist er 23.januar.