Anmelder Verftet etter musikkbingo i romjula

Onsdag ettermiddag leverte Harstad kommune en anmeldelse av selskapet Sbt service AS v/daglig leder for mulige brudd på smittevernlovgivningen. 

Anmeldt: Kommunen mener utestedet har brudt tre punkter i covid-19-forskriften.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Det melder kommunen i en pressemelding onsdag ettermiddag. De mener utestedet har brutt tre punkter i covid-19-forskriften.

Bakgrunnen for anmeldelsen er det omfattende og alvorlige smitteutbruddet av covid-19 i Harstad og omegn etter at serveringsstedet «Verftet» i Harstad arrangerte musikkbingo tirsdag 29. desember 2020.

– Det er sterk mistanke at minst 18 personer ble smittet under arrangementet. Totalt er 57 personer bekreftet smittet med covid-19 og 312 personer er definert som nærkontakter som følge av smitten på arrangementet, skriver kommunen onsdag ettermiddag.

Per onsdag er 71 personer blitt smittet i Harstad kommune siden 1. januar.

Kommunen er lokal smittevernmyndighet og har et særlig ansvar for smittevern, smittesporing og å påse at smittevernregler blir overholdt i kommunen.

– På bakgrunn av intensiv smittesporing den siste tiden og opplysninger som har kommet fram i undersøkelsessaken, mener vi at smittevernloven er overtrådt under arrangementet og at det er en medvirkende årsak til det omfattende smitteutbruddet i ettertid, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen, ifølge pressemeldingen.

Kommunens rolle

Kommunen mener at det foreligger tre mulige brudd på covid-19-forskriften:

1. Antall deltakere på arrangementet

2. Avstandskrav

3. Aktiviteter under arrangementet

– Det er ingen holdepunkter for at det foreligger forsettlige brudd på smittevernreglementet. Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim.

Ba om at folk var ekstra påpasselig

– Både nasjonale og lokale myndigheter var på forhånd tydelig på faren for en oppblomstring av pandemien i forbindelse med julen, og oppfordret alle til å følge smittevernrådene nøye, begrense antall nærkontakter og generelt være ekstra forsiktige, heter det fra kommunen.

– Det hviler et spesielt ansvar på serveringssteder å følge smitteverntiltakene slik at eventuell videresmitte unngås. Kommunen ser derfor svært alvorlig på de ovenfor nevnte brudd, særlig på grunn av de store konsekvenser dette har fått i ettertid. Derfor har vi i dag levert anmeldelsen, sier kommunedirektør Hansen, ifølge pressemeldingen.

Les mer om saken:


Politiet om Verftet-arrangementet: – Vil iverksette etterforskning hvis det foreligger grunnlag

Etterforskningsleder Morten Hole informerer om at politiet avventer eventuell etterforskning før rapport til undersøkelsessaken mot Verftet er klar.Oppretter undersøkelsessak mot Verftet: – Ikke sikkert noen har gjort noe galt

Kommuneoverlege Jonas Holte informerer om at det er opprettet en undersøkelsessak mot Verftet, for å vurdere om det har skjedd et regelbrudd.Skal finne ut hvem som satt hvor da smitten spredte seg her inne

Smitteteamet i Harstad undersøker nå hvilke veier koronaviruset har tatt inne på Verftet under musikkbingoen i romjula.Covid-syk forteller om Verftet-besøk: – Det som gikk galt den kvelden er tilfeldig, det kunne like greit ha skjedd på bussen

Fra korona-isolasjon forteller en av gjestene fra smitteutbruddet på Verftet om hvordan kvelden utfoldet seg.Verftet-medeier: – Vi har fulgt smittevernregler til punkt og prikke

Bengt Markussen forsikrer folk om at det er trygt å gå på Verftet.