Et utfordrende år for sentrumsbutikkene til tross:

Mange med sterk vekst

Til tross for uker med nedstengte butikker i mars og april på grunn av koronautbruddet opplevde flere av sentrumsbutikkene kraftig omsetningsøkning i 2020 sammenlignet med 2019.

omsetningsvekst: Håkon Vahl hos Mat av Vahl i Harstad sentrum opplevde en vekst i omsetningen på 25 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

For mange av sentrumsbutikkene var det før åpningen av Harstadåstunnelen knyttet en viss usikkerhet rundt effekten på omsetningen i sentrum når trafikken ble ledet ut av sentrum. Heller ikke det har slått negativt ut for sentrumshandelen.

Mat av Vahl er blant de butikkene Harstad Tidende snakket med som opplevde størst økning i 2020. Innehaver Håkon Vahl peker på flere årsaker til at både han og andre i sentrum opplevde vekst i omsetningstallene.