Hvedingkvartalet nærmer seg oppstart:

50 leiligheter på toppen

Tomtearbeidene er på det nærmeste ferdig. I løpet av få uker starter arbeidene med etablering av et bygg på ti etasjer med næringsarealer, parkeringshus og 50 leiligheter.

HVEDINGKVARTALET: Skissen viser kun dimensjonene nybygget i Hvedingkvartalet får, der det vil komme leiligheter i de fem øverste etasjene. som skissen viser vil det komme grøntarealer mellom det tidligere Telenor-bygget og nybygget.  Foto: SKISSE: SIKT BOLIG

nyheter

Det er Arctic Eiendom som står bak prosjektet som skal inneholde 2000 kvadratmeter næringsarealer, tre etasjer med 250 parkeringsplasser og fem etasjer med boliger på toppen.

Eiendomsmegler 1 har fått oppdraget med å selge boligene, noe avdelingsleder Runar Bjørkelund og eiendomsmegler Michael Knutsen går i gang med om få måneder.