LEDER:

Nødvendig forlengelse

Forlengelsen frem til sommeren gir en rimelig grad av forutsigbarhet.

nyheter

En permitteringsperiode på 52 uker har vist seg – med all uønsket tydelighet – å være utilstrekkelig for de tusener som ble koronapermittert i fjor vår. Regjeringen har tidligere signalisert at ordningen skal vare ut april, med Erna Solbergs tilføyelse om «litt lave skuldre» på en ytterligere forlengelse. Under et Høyre-møte søndag la hun vekt på at saken krever en bredere vurdering basert på faglige råd, en vurdering som lot til å være unnagjort litt senere samme kveld.

Regjeringen foreslår nå å plusse på permitteringsordningen med to måneder, altså fram til utgangen av juni, men benekter noen sammenheng med det likelydende kravet fra et stortingsflertall som består av Ap, Frp, Sp og SV.

Etter korona-nedstengningen i mars ligger antallet helt eller delvis permitterte omkring 60.000. Og noen snarlig bedring i smittesituasjonen er jo ikke i sikte, vaksineringen er bare så vidt kommet i gang. Derfor var det på sin plass – og slett ikke for tidlig – med en klar melding til bedrifter som alt hadde startet prosessen med oppsigelser fram mot permitteringsutløpet. Særlig gjelder det virksomheter innen reiseliv og uteliv, bransjene som er blant de hardest rammede av koronarestriksjonene.

Regjeringens permitteringsforlengelse for de ansatte kommer kort tid etter at «firerbanden» på Stortinget fikk presset fram en forsterket koronakompensasjon for bedriftene. Dette skal sikre at levedyktige bedrifter ikke forsvinner. Men under utformingen av ordningen må det også legges inn noen sperrer mot å holde liv i bedrifter som ellers ikke har livets rett. Normalåret 2019 hadde langt flere konkurser enn unntaksåret 2020. Derfor er det fortsatt et poeng at mange også bør bruke permisjonstiden til etter- og videreutdanning.

Forlengelsen fram til sommeren gir en rimelig grad av forutsigbarhet. For regjeringen ville et inntrykk av «ikke å lytte» i en så viktig sak være en lite fristende start på valgåret. Frp og SV krever allerede ytterligere forlengelse til ut på høsten. En utfordring for regjeringen før den tid blir imidlertid å utforme detaljene i et regelverk for å trappe ned igjen ordningene på forsvarlig vis, etter hvert som situasjonen normaliseres. Ellers kan normaliseringen forsinkes.