55 i isolasjon med covid-19

Harstad kommune informerer om status for koronasituasjonen i en pressemelding.

Illustrasjonsfoto. 

nyheter

Per nå er 55 av Harstads innbyggere i isolasjon med covid-19. 315 personer er i nærkontakt-karantene.

– Vi er nå i smitteledd to og tre til utbruddet fra Verftet i romjula, der nærkontakter og noen nærkontakter til nærkontakter tester positivt. I løpet av få dager kan vi være i ledd fire. Erfaringen fra de siste smitteutbruddene er at det tar fire til seks uker fra utbruddets start til vi har kontroll på utbruddet og kan si vi har slått det ned.

Ifølge kommunen har smittede i snitt 8,22 nærkontakter.

Nærkontakter av nærkontakter

Ifølge pressemeldingen er det nye råd for nærkontakter av nærkontakter. I helgen rådet de nærkontakter til nærkontakter vurdere å være hjemme til nærkontakten fikk negativt prøvesvar.

– Vi får nå prøvesvarene raskere, og er tidsmessig kommet tettere på utbruddet. Derfor endrer vi rådet, slik at vi følger de nasjonale retningslinjene:

– Nærkontakter til nærkontakter kan gå på jobb og leve som normalt innenfor de smittevernrådene som gjelder. De må følge smittevernrådene nøye og følge med på egen helse. Ha lav terskel for testing og bli hjemme ved symptomer, råder kommunen.


Stor fare for at smittetallene kan øke i Harstad: - Vi balanserer på en knivsegg

Antall positive koronaprøver har gått ned siden det ble meldt om 17 tilfeller 4. januar. Likevel mener kommuneoverlegen at det er feil å anta at det lokale smitteutbruddet går mot slutten.


Rødt tiltaksnivå

I pressemeldingen sier de følgende om status for vaksine, kommunal drift og koronahotellet:

Kommunal drift:

Når det gjelder kommunal drift er alle barnehager/skoler i drift i henhold til rødt tiltaksnivå.

– Det ser ut til å gå greit. Elevene på ungdomsskolen rullerer når de er på skolen. 2/3-deler er på ungdomsskolen hver dag, resten har hjemmeskole. Stort sett alle elevene på barneskolen er på skolen hver dag.

  • 2 kohorter i Holtet barnehage er i karantene
  • 1 kohort i Bygdestua barnehage er i karantene
  • 1. klasse på Hagebyen ungdomsskole er i karantene

Innen helse- og omsorg er det særlig Stangnes Bo- og Rehabilitering som er rammet. 16 ansatte og fire beboere er i karantene eller isolasjon. Det er innført testing hver tredje dag av alle ansatte og beboere, og beboere holdes på eget rom. Det brukes smittevernutstyr og arbeidstøy hele tiden mens ansatte er på jobb, ifølge pressemeldingen.

Det er så langt ikke smitte på sykehjem eller omsorgsboliger, ifølge kommunen.

Sama-anlegget har flere ansatte i isolasjon og karantene. Det påvirker vaktordningen, men har ikke store konsekvenser.

– Vi er veldig glade for at det ikke snør …, melder kommunen.

Status koronahotellet: Så langt er ikke det statlige koronahotellet tatt i bruk. Alle tilreisende til Harstad har så langt brukt egen bolig eller at arbeidsgiver har ordnet egnet bopel.

Vaksine: Kommunenmottar elleve glass med vaksine denne uken. I neste uke kommer 21 glass. Hvert glass gir 6–7 doser med vaksine.

Det vil i løpet av uka bli laget en ny lokal risikovurdering og lokale tiltak. Kommunen kommer tilbake med mer mot slutten av uka.