UNN og Helse Nord mener kritikken skyter over mål:

- Vi har god nok analysekapasitet

Det er skapt inntrykk av at analyser av koronatester ved UNN vil bli vesentlig forsinket og at det vil få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke riktig.

TESTANALYSER Gunnar Skov Simonsen, UNN.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det slår UNN fast i en pressemelding.

– Akkurat nå har vi økt pågang både fra kommunene og Forsvaret. Men vi regner med å være over denne toppen i løpet av et par dager, og at pågangen roer seg til helga. Så selv om det blir noen hektiske dager, er vi ikke bekymret for kapasiteten, sier Gunnar Skov Simonsen, avdelingsleder ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN i en pressemelding.

Unn mener bekymringene som er formidlet i mediene kommer som følge av ankomsten av allierte soldater og deres tilstedeværelse og trening i Indre Troms og Nordre Nordland. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er forberedt på å motta og analysere 3000 koronaprøver fra Forsvaret de neste tre ukene. 1600 av disse prøvene kommer denne uka.


14 nye smittede fredag:

Nå går det 2-3 dager før testsvar: – Ikke akseptabelt, sier kommunen

Sene testsvar bekymrer kommuneledelsen. Lørdag sier de at de har sporet smitteveier til kommuneansatte og Stangnes bo og rehabilitering.


Man mener det er god oversikt i Helse Nord over behov og kapasitet.

– Vi har god analysekapasitet i regionen, og laboratoriene ved UNN og Nordlandssykehuset prioriterer godt og kan om nødvendig avlaste hverandre. Prøver fra kommuner der man har større utbrudd som krever smittesporing blir prioritert. Det samme blir prøver fra alvorlig syke pasienter med behov for rask avklaring, sier adm. direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Normalt de siste ukene har UNN analysert 300–400 prøver hver dag. Men ved topper som nå kan kapasiteten økes til over 2000 analyser på en dag.

– Prøver som ikke haster like mye kan vi trenge en dag ekstra på å analysere nå de neste dagene, men vi satser uansett på å ha svaret klart innen 1–3 virkedager, som hele tida har vært vår målsetting, sier Skov Simonsen.

Enkelte prøvesvar kan komme en dag senere enn normalt, men denne situasjonen regner UNN med er over i løpet av helga, når de har tatt unna den toppen de har nå.


Sendes rett i karantene

Allierte styrker skal de neste ukene trene på å forsvare Norge mot eksterne trusler. Men først må det norske forsvaret forsikre seg om at de utenlandske soldatene ikke representerer noen trussel i seg selv.


Det fastslås at prøver fra sykehus og fra områder med aktive utbrudd som krever smitteoppsporing prioriteres. Samtidig tar det noe tid å frakte prøvene fra eksempelvis Harstad til Tromsø.

UNN presiserer at det er ikke bare prøver fra Forsvaret som gjør at de har en topp nå. Det er generelt mange prøver som kommer inn nå i disse dager.