Sendes rett i karantene

Allierte styrker skal de neste ukene trene på å forsvare Norge mot eksterne trusler. Men først må det norske forsvaret forsikre seg om at de utenlandske soldatene ikke representerer noen trussel i seg selv.

TESTING Allierte styrker skal de neste ukene trene på å forsvare Norge mot eksterne trusler. Men først må det norske forsvaret forsikre seg om at de utenlandske soldatene ikke representerer noen trussel i seg selv.  Foto: Illustrasjon - Forsvaret

nyheter

Dette gjør de ved å sette dem i 10 dagers korona-karantene i egne fasiliteter ved Hærens leire i indre Troms. I løpet av de første ukene i januar vil det ankomme omtrent 3000 allierte soldater fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland. De første utenlandske styrkene ankom allerede mandag 4. januar.

– Det har blitt gjennomført alliert trening i Norge gjennom hele 2020 og dette vil fortsette i 2021, forsikrer major Eirik Skomedal ved hærstabens kommunikasjonsavdeling i et presseskriv.

Alle allierte soldater som ankommer Norge vil bli testet ved ankomst og deretter gå i 10 dagers karantene i egne fasiliteter ved Hærens leire. Soldater fra Storbritannia har et strengere regime på testing og har mindre kohortstørrelse enn andre land med bakgrunn i smittesituasjonen i Storbritannia.


–Vi har hatt det perfekt i Harstad

Om få dager forlater nederlenderne Åsegarden. Alliert trening i Harstad og Kvæfjord er dermed historie.


Britene har i tillegg redusert antallet soldater som kommer til Norge. Enkelte avdelinger har også fått utsatt sin ankomst grunnet testkapasiteten. Hæren har etablert egne fasiliteter for testing av allierte styrker, og testingen av alle allierte styrker vil ikke gå ut over kommunenes sivile testkapasitet.

Alliert personell som allerede er i lokalmiljøet har gjennomført karantene og er friske. Kohorter som er i karantene vil kunne drive enkel utdanning og trening også utenfor leir, men ikke i nærheten av andre, poengteres det i skrivet.