Magrere tider for turistfiskerne

Kvoten for hvor mye turister kan ta med seg over grenseovergangene blir redusert, og fisk kan kun tas med ut av landet to ganger i løpet av ett år.

STRAMMER INN Kontrollen med turistfisket skjerpes.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Fiskeridirektoratet melder at det fra 1. januar blir endringer i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer fra Norge.

Det har lenge rådet en oppfatning blant næringens kritikere om at myndighetene ikke har hatt kontroll med hvor mye fisk som hvert år tas opp og føres ut av landet. Man har anført at det truer både kvotene til fiskerinæringen, og kan bli en trussel for kyst/fjord kulturen. Konklusjonen var at turistfiske både i saltvann og ferskvann må komme inn under strenge regulerte og kontrollerte former.

– Fra årsskiftet blir det kun tillatt å ta med kvoten maksimalt to ganger i løpet av ett kalenderår. Dette er en stor innstramning i forhold til dagens regelverk der det er tillatt med utførsel en gang i uken. Ferdiglagde fiskeprodukt og fiskefilet vil også inngå i denne kvoten, forteller divisjonsdirektør i Tolletaten, Ivar Sletten, i en pressemelding sendt ut av Fiskeridirektoratet.


Bedriftens fisketurisme-båter selges, for usikkert å drive videre

Ofoten Panorama på Liland har leid ut rorbuer til turistfiskerne i over 10 år. Nå er det slutt.


Den viktigste endringen er at det kun er lovlig å ta med seg egenfanget fisk og fiskevarer ut av landet, dersom en har fisket og oppholdt seg hos en virksomhet som er registrert for turistfiske hos Fiskeridirektoratet.

Kvoten for hvor mye fisk en kan ta med seg ut av landet reduseres til 18 kilo. I dag gjelder 20 kilo, dersom turistfiskebedriften er registrert, og ti kilo fra eget fiske eller dersom bedriften ikke er registrert hos direktoratet.