Halvparten av søkerne fikk napp:

Tildelte 12,6 milliarder kroner til innovasjon

Med viruspandemien som bakteppe ble 2020 et tøft år for mange bedrifter i en rekke bransjer. Men mange fikk også en smakebit av Innovasjon Norges rekordstore tildelinger.
nyheter

I løpet av fjoråret delte Innovasjon Norge ut 12,6 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det mer enn en dobling fra året før. Regjeringen sørget april for utvidede rammer for tildeling for å avhjelpe næringslivet i en krisetid, og det benyttet bedriftene seg i fullt monn, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

I alt har 8100 prosjekter fått støtte i 2020, mot 4600 året før. Rundt regnet halvparten av alle søknadene som kom inn i 2020 fikk positivt tilsagn. De 12,6 milliardene er fordelt på lån, tilskudd og ulike garantier. Det er over dobbelt så mye som i 2019. Tallene viser en klar økning i innovasjonsaktivitet i alle regionene landet rundt.

Digitale prosjekter har fått en markant fremgang, og det gjør IKT til sektoren med størst økning i 2020. Koronakrisen har bidratt til å øke digitaliseringstakten for en rekke norske bedrifter.

Industri og gruppen faglig, vitenskapelig og teknisk tjeneste er to andre sektorer med stor økning i satsingen på innovasjon og omstilling. Innovasjon Norge doblet i fjor også støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt sammenlignet med året før. 49 prosent av alle prosjektene Innovasjon Norge støttet i 2020 hadde en slik effekt.