– Kommer til å kreve huset innløst hvis eiendommen blir rasert

Forslaget til utbygging av fortau i Brovingen i Kanebogen har så store konsekvenser for min private eiendom, at hvis politikerne vedtar dette, kommer jeg til å kreve eiendommen innløst, sier en oppgitt Oddgeir Karlsen i adresse Brovingen 2.

PÅTRENGENDE Her, noen centimeter fra verandaen er det planlagt at fortauet skal gå, forteller Oddgeir Karlsen.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Multiconsult har på oppdrag fra Medkila Nord AS og Kattebakken AS utarbeidet områdeplan for deler av Kanebogen-Medkila i sammenheng med utbygging av et stort nytt boligfelt. Det skal legges til rette for cirka 480 boliger, hovedsakelig i områdene Kanebogen sør og Medkila nord. Planen er nå ute til offentlig ettersyn.

En bit av planen omhandler fortausplaner for flere delstrekninger i tilknytning til området. Inkludert i Brovingen, der Oddgeir Karlsen bor. Inngrepene på hans eiendom blir i områdeplanen til utbyggerne definert som "moderat".