– Nå må vi tørre å satse

Planene om etablering av et avfallsknutepunkt (HUB) på Rødskjær skapte intens debatt under onsdagens havnestyremøte.

Havnestyret: Onsdag var et offensivt havnestyre enstemmig enig om å arbeide videre med utviklingen av Rødskær og Harstad Havn fremover. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Bakgrunnen for diskusjonene var saken om Harstad som avfalls-HUB for Nord- Norge, der det i sakspapirene blant annet vises til at Harstad Havn gjennom flere år har jobbet sammen med andre havner for å være en aktiv pådriver for godsoverføringer fra vei til sjø.

Fokuset for Harstad Havn var ifølge sakspapirene å se på hvordan og om Rødskjær kan utvikles som hub for utvalgte avfallsfraksjoner og kunne bli en regional eller nordnorsk avfallshub.