Åsegarden leir ribbes:

- Alt som ikke er boltet fast skal selges, gis bort eller kastes

Sør-Troms maskin fikk tilslag på jobben med å renske de 30 bygningene i Åsegarden leir for alt av løsøre.

RUBB & STUBB Alt løsøre fra de 30 bygningene i Åsegarden leir blir nå rensket ut, solgt, gitt bort eller kastet.  Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

RESTVERDI Inne på kjøkkenet i Åsegården leir laget personell fra det nederlandske marinekorpset maten selv.  Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

LØSØRE Kjøkkenpersonell fra det nederlandske marinekorpset under serving av middag til sine kollegaer i kantina i Åsegarden leir.  Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

VARIERT I leiren finnes det i dag blant annet store mengder kontormøbler.  Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

nyheter

Forsvarsbygg fikk inn 14 anbud. Dette er det siste etaten må gjøre, før området er klart for nye eiere. Sør-Troms maskin gikk seirende ut av prosessen med et tilbud på i underkant av en million kroner. I tillegg beholder de selv pengene de får gjennom salg av de mange gjenstandene.

Kremmervirksomhet og flyttesjau

Samlet bygningsmasse utgjør i overkant av 31.000 kvadratmeter.