Ønsker å berge kysttorsken og verne om retten til matauk:

Vil jage de store båtene vekk fra kysten

Fylkestinget i Troms og Finnmark ønsker bedre forvaltnings av kysttorsk-bestanden. Et av tiltakene er at den nære kysten må forbeholdes mindre båter, da "disse er viktige for fortsatt kultur og bosetning".

KYSTTORSK Tatt ved Rogla på stang. Full av rogn.  Foto: Bjørnar Pettersen

nyheter

Dette skriver tinget i en uttalelse forfattet av MDG, V, NKF og Rødt. Uttalelsen er fundamenterte i at tinget med bekymring ser tilstanden for kysttorsken og konsekvensene av et mulig bortfall av MSC-sertifisering fra 26. april 2021. Fylkestinget ønsker å støtte opp om og sette fart på arbeidet som gjøres i resten av norsk forvaltning.

De påpeker: