- Si nei til søknaden

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen anbefaler politikerne å avslå LINK Harstads søknad om tilskudd fra kommunens næringsfond.

ANBEFALING Kommunedirektør Hugo Thode Hansen  Foto: Arkiv - Odd Leif Andreassen

nyheter

LINK Harstad ønsker å være den foretrukne møteplass for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte som ønsker å utvikle Harstadregionen for fremtiden. Målet er å styrke de unge voksne sin stemme i utviklingen av regionen.


Anbefaler å gi dispensasjon for skuterkjøring på Sollifjellet og Sjurfjellet

Fonn Bygg AS v/ Egil Fonn har søkt dispensasjon for kjøring med skuter til værstasjoner på Sollifjellet og Sjurfjellet. Det søkes om kjøring av 5-10 turer i vinterhalvåret.


Man velger å begynne med unge profesjonelle med ambisjoner på vegne av seg selv og Harstadregionen. Unge dyktige mennesker skal bygge Harstadregionen for fremtiden, står det i sakspirene til Utvalg for plan og næring.