Vil ha svar om utearealer: – Vil beklage at vi ikke er gjort kjent med arbeidet elever og skoler har gjort

Etterspør svar om oppgradering i kommunens barnehager og skoler.

UTEOMRÅDE: Her fra Medkila barnehage tidliger ei år. 

nyheter

Edvin Eriksen (SV) vil i torsdagens kommunestyre spørre ordføreren hvilke tilbakemeldinger kommunen har fått om tiltak for vedlikehold og oppgradering for skoler og barnehager.

Han viser til et vedtak fra september 2020 der administrasjonen ble bedt om å kartlegge behovet og nødvendige midler for vedlikehold og oppgradering av utearealene til skoler og barnehager, i tillegg til nykjøp av lekeapparater.