Kjøpesenter Nord tar kommunen til retten i kino og biblioteksaken

Sverre Utvåg bekrefter mandag ettermiddag at de vil saksøke kommunen i kino og bibliotek-saken.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen og Nordic-eier Sverre Utvåg.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Til Harstad Tidende sier han at de mener kommunen har handlet i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.

- Vi fikk medhold i vårt krav om en midlertidig forføyning i Ofoten tingrett. Denne forføyningen har en varighet på 14 dager. Fristen går ut i denne uken, og etter en samlet vurdering finner vi det riktig å gå til rettssak mot kommunen, sier Utvåg.