Fylkesmannen avviser Frps klage i kino og bibliotek-saken

5. november behandlet kommunestyret Frps klage på kino og bibliotekvedtak som ble avvist av et stort flertall.

AVSLAG: Eivind Stene og Frp fikk avslag fra Fylkesmannen på kravet om lovlighetskontroll.   Foto: Andreas Isachsen

nyheter

I forslag til vedtak som ble avvist med 27 mot 6 stemmer står det:

«1. Harstad kommunestyre finner ikke at det foreligger feil som skulle tilsi ny realitetsbehandling av denne saken. Kommunestyrets vedtak den 01.10.20 sak 20/157 opprettholdes.