Disse startet nye selskaper i november

Se dem siste tidens nyregistreringer i harstadregionen. En frisør, en dagligvarebutikk, og mange eiendomsselskaper preger nyetableringene.
nyheter

DV Harstad AS: Dagligvarevirksomhet samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Kapital: 200.000. Styrets leder: Stian Andre Arntzen.

Express Vask AS: Levering av renholdstjenester, samt annet som naturlig hører herunder. I tillegg kan selskapet delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Daglig leder: Andrius Griguola. Kapital: 30.000.