Lions-klubb Evenes gir bort 15 benker

SISTE ØKT Disse karene var til stede på siste dugnadsøkt med benkeproduksjon. Fra venstre: Ragnar Storå, Martin Hansen, Bjørnulf Ragnarsøn, Magnar Haugland, Erik Kleinrath og Tore Amund Svånå.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Benkene, som skal stå på kirkegårdene i Evenes og Tjeldsund, er laget av impregnert materiale, og klubbmedlemmene har i løpet av fire dugnadsøkter selv stått for produksjonen som har foregått i snekkerfabrikken i Bogen.

Gave til menighetsrådene

Nå settes benkene på lager fram til våren før de overlates til menighetsrådene i Evenes og Tjeldsund.