Denne bilen har du ikke sett i Harstad før. Nå har kommunen kjøpt

Park og idrett i Harstad hentet fredag ut kommunens første elektriske pickup med lasteplan og tipp.

ELEKTRISK PICKPUP: Fredag kunne Harstad kommune hente sin første elektriske varebil med lasteplan og tipp. Fra venstre bilselger Kristian Berntsen hos Norbil, Remco Ripson, Werner Olsen og Hugo Thode Hansen fra Harstad kommune.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

– Denne har vi store forventninger til, sier Remco Ripson og Werner Olsen. Remco drifter blant annet grøntanleggene i kommunen, og Werner Olsen er arbeidsleder og driftsansvarlig for verkstedet på Sama. Begge avdelingene ligger under Drifts- og utbyggingstjenesten.

Satser elektrisk

Hente avfall i sentrum, kjøre bort gress og annet som krever mye rengjøring etter bruk. Det er i hovedsak hva bilen skal brukes til. Rekkevidden er cirka 200 km.