Små bygder bygger stor næringspark

Midtre Skånland Bygdeutvikling har store planer for Skjærmarka næringsområde. Målet er mange nye arbeidsplasser i Tovik/Sandstrand.

Skjærmarka Næringsområde skal bli langt større enn det er i dag. Planen er at det skal fylles ut på denne siden av den tidligere Leca-fabrikken, og området skal utvides på andre siden av fylkesveien.   Foto: Knut Godø

Vi har ny skole, barnehage og idrettshall. Nye arbeidsplasser er avgjørende for ytterligere befolkningsvekst.

Kyrre Hansen
nyheter

De har konkrete planer om å utvide og utvikle Skjærmarka industriområde til et område på nærmere 600 mål.

Bygdeutviklingslaget ble etablert for å skape trivsel i bygda. Laget har egen næringsavdeling som består av leder i bygdeutviklingslaget, Kyrre Hansen, Edd Magne Torbergsen og Brynjulf Severin Hansen.