Administrasjonen i Sortland kommune har valgt side:

Sier ja til etablering av oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

Saken behandles i Formannskapet i Sortland kommune 3. desember. Administrasjonen har levert en innstilling der de ber lokalpolitikerne gi prosjektet grønt lys.

FØRSTE STIKK Administrasjonen sier ja til oppdrettsplanene ved Gapøya og Kinnholmen. En opptur for oppdretterne, i forkant av formannskapsmøtet 3. desember.  Foto: Illustrasjon - Stian Jakobsen

nyheter

Eidsfjord Sjøfarm AS har som kjent søkt om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for etablering av to oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden. Ett ved Gapøya, og ett lenger ut i fjorden, nær Kinnholmen. Området ligger vegg i vegg med kommunegrensen til Kvæfjord, og lokalpolitikerne fra Sør-Troms har i bred front gått ut mot oppdrettsplanene, som er foreslått i et område som til nå har vært vernet mot slik etablering.


Eidsfjord Sjøfarm møter mer motstand mot nye oppdrettslokaliteter

Eidsfjord Sjøfarm AS ønsker fortsatt å etablere to nye oppdrettslokaliteter i Godfjorden, men har endret lokaliseringen av den ene lokaliteten. Dette gjør ikke sektormyndighetene, Kvæfjord kommune, innbyggere og grendelag mer positive enn tidligere.


Saken var oppe til behandling i Sortland formannskap juni, men ble utsatt. Nå skal den opp på nytt, og den noe justerte planen får altså administrasjonens støtte.