Folketallsutviklingen i Harstad:

– Gledelig fødselsoverskudd

Selv om folketallet i Harstad i løpet av 3. kvartal viser en nedgang på 20 personer, viser tallene fra SSB en økning for hele 2020 så langt i år på 45 personer.

BAK TALLENE: Hugo Thode Hansen og Kari- Anne Opsal leser ut av innbyggertallene per 3. kvartal at Harstad ligger langt bedre an enn andre bykommuner i landsdelen.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Både ordfører Kari- Anne Opsal og kommunedirektør Hugo Thode Hansen hadde gjerne sett at trenden fra de siste kvartalene hadde fortsatt å vise plusstall, men når de to ser bak tallene, er det likevel grunn til optimisme.

– Det mest gledelige er at fødselstallene viser et fødselsoverskudd på 45. Det er lenge siden vi sist opplevde et så stort fødselsoverskudd.