Disse har søkt om støtte fra næringsfondet i Harstad

Tildelingen skjer i onsdagens møte i Utvalg for plan og næring. Noen er kvalifiserte og bør få støtte, mens andre bør få avslag, mener kommunedirektøren og næringssjefen.

STØTTE Sissel Sandberg Pedersens gjenbruksbutikk er en av søkerne til næringsfondet.  Foto: Arkiv - Odd Leif Andreassen

nyheter

CodeFactory AS – et lite IT-selskap i Harstad som jobber prosjektbasert. Bedriften har nå en produktidé som er skalerbar, og står foran en større satsing. Prosjektet vil kreve lokalt samarbeid og målet er at bedriften skal vokse og ansette flere i 2021. Kommunedirektørens tilrådning: innvilges 80.000 kroner for prosjektet «Digital drift, små- og mellomstore bedrifter».

Maki Varmepumpeservice (SUS) – skal fokusere på servicemarkedet for varmepumper. Det er etter hvert mange gamle varmepumper ute i markedet, og både gamle og forholdsvis nye pumper trenger service og vedlikehold. Dette neglisjeres ofte (folk følger ikke vedlikeholds kravene, og pumpene kjøres ofte til havari). Søker tror at servicemarkedet for denne bedriften er stort, så lenge prisen er rett. Generelt har varmepumpebedrifter lite fokus på dette markedet, og det vil være et kontinuerlig. Kommunedirektørens tilrådning: Kris-Ivar Ingebrigtsen innvilges 70.000 kroner for prosjektet «Oppstart varmepumpe-service».