Meninger:

Vår fantastiske fiskerinæring

For bare 30 år siden var næringen et overfisket subsidiehull som ungdommen rømte ifra. I dag en lønnsom næring som ungdommen søker seg til. Så hvorfor fremsnakker vi ikke det vi har fått til? lurer forfatteren av leserinnlegget.

  Foto: Illustrasjon - Roger B. Larsen

nyheter

For 30 år siden var fiskerinæringen en subsidiert næring og det var perioder med svart hav og overfiske. Ungdommen ble frarådd å gå inn i fiskeryrket. Det var flere båter, men ikke nødvendigvis bedre for de om bord.

Dagens fiskebåter er mer moderne, arbeidsforholdene bedre og fiskerne tjener godt. I dag er fiskeriene en lønnsom næring. Vi har lyktes med bærekraftig forvaltning av fiskebestandene, og for første gang i historien er det venteliste for å komme inn på fiske og fangstlinjene i videregående skole.

Joda – det er fortsatt utfordringer i fiskerinæringen som på andre områder. Mange kystsamfunn har hatt befolkningsnedgang og ikke klart å ta del i en generell positiv utvikling i fiskerinæringen.

Så hvordan får vi til mer aktivitet og mer utvikling langs kysten?

Forutsigbarhet og stabilitet

Som fiskeri- og sjømatminister har jeg besøkt mange steder langs kysten. Jeg har lært at klar og høylytt tale er aller mest et uttrykk for engasjement for sitt kystsamfunn.

Mer enn noen gang er det viktig å få i gang ny aktivitet og investeringer. Skal en næring eller et kystsamfunn tiltrekke seg investorer må den fremstå attraktiv og vise frem muligheter. Spesielt investorer er meget vage for støy, fordi forutsigbarhet og stabilitet viktig for dem. Her konkurrerer fiskerinæringen med andre næringer, og risikerer å tape for eksempel i forhold til havbruk på grunn av akkurat dette.

Det nye Nergård-konsernet måtte tidligere i høst utsette sin børsnotering. Konsernsjef Tommy Torvanger uttalte at en av grunnene er at investorer har registrert at det er bråk og turbulens i fiskerinæringen, og av den grunn er skeptisk til å investere.

Fra sorg og elendighet til ny vekst

Båtsfjord sto i dyp krise på begynnelsen av 90-tallet. Da organiserte man Fiskerigruppen og gjennomførte "sorg og elendighet"-seminaret. Det ble begynnelsen på en ny og positiv utvikling, ikke minst fordi man bestemte seg for å fokusere på muligheter, samarbeid og masse hardt arbeid. I dag er fasiten at Båtsfjord har lyktes med svært mye.

Rivalisering og samarbeid er også en kime til fremgang. Båtsfjord og Myre er både konkurrenter og samarbeidspartnere. Eksempelet viser at vi må samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må

Lønnsomhet er viktig utgangspunkt

Lønnsomheten i fiskerinæringen er et meget godt utgangspunkt for å få i gang ny aktivitet. De aller, aller fleste fartøy er en del av en familiebedrift med hjerte for sitt lokalsamfunn, akkurat som i havbruksnæringen.

Fiskerinæringen har potensiale til å bli en evig fornybar næring ved fortsatt god bærekraftig forvaltning av fiskebestandene. Streng ressurskontroll vil styrke næringen og gi like konkurransevilkår.

Derfor er mitt budskap: Fremsnakk fiskerinæringen, få i gang nye investeringer, og ikke glem FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene.