Leder:

Vil innføre moms på de dyreste elbilene

Både SVs programkomite og et flertall i Sps vil innføre moms på de dyreste elbilene, slik Ap går inn for i sitt alternative statsbudsjett.

Statistisk sentralbyrå har påvist at statskassen – eller fellesskapet, om man vil – tapte 6 milliarder kroner i bil- og drivstoffavgifter fra 2013 til 2018.

nyheter

Elbil-fordelene har ikke vært tenkt som en evigvarende ordning, men regjeringen har heller ikke røpet noen helhetlige tanker om nedtrappingen. Nå melder Aftenposten at de tre tidligere Stoltenberg-partiene ser ut til å programfeste et tiltak som angir en fartsretning. Både SVs programkomite og et flertall i Sps vil innføre moms på de dyreste elbilene, slik Ap går inn for i sitt alternative statsbudsjett. Momsfritaket foreslås opphevet for den delen av kjøpsprisen som overstiger 600.000 kroner. Dermed blir eksempelvis en modell til én million kroner 100.000 dyrere, mens elbilfolk flest fortsatt vil nyte godt av nullmoms.

Med opposisjonspartienes opplegg slår fordelingspolitikk inn i klimapolitikken. Ut fra rettferdighetshensyn vil vi stoppe statens sponsing av luksusforbruk av elbiler for heller å finansiere hurtigladestasjoner over hele landet, forklarte Jonas Gahr Støre ved Aps budsjettpresentasjon. Det er ikke så lenge siden SV holdt fast på momsfritak helt til topps på prislisten for å få alle kundegrupper med på laget. Men det grønne skiftet skyter fart, og bilprodusentene er i gang med å fase ut fossildrift. Og bestiller du en Audi eller Porsche til én million, klarer du nok 1,1 også.

Avgiftsfritak og andre vesentlige fordeler har gjort elbilpolitikken til en suksess. Norge ligger i verdenstoppen med sin fornybarandel i bilparken. Men på ett eller annet tidspunkt trenger kost/nyttespørsmålet seg på, også her. Statistisk sentralbyrå har påvist at statskassen – eller fellesskapet, om man vil – tapte 6 milliarder kroner i bil- og drivstoffavgifter fra 2013 til 2018. Slitasjen på veinettet er ikke blitt mindre, og elbiler reduserer i seg selv ikke rushtidskøene.

Ap, Sp og SV vil sette bom for bensin og diesel ved alt nybilsalg i 2025. Realismen avhenger både av bilprodusentene, av utviklingen i ladeteknologien, utbyggingen av ladestasjoner – og spørsmålet om hvor langt dette skal være en statlig oppgave. En politisk målsetting virker foreløpig mer hensiktsmessig enn en dato for en forbudslov. Da øker behovet for en helhetlig utredning av elbilenes fremtidige konkurransekraft, samtidig som de fases inn i avgiftssystemet. Heller forutsigbarhet enn klattvise avgiftsvedtak.